Prostrolane Inner B

Behandling av dubbelhaka.

Prostrolane Inner B är en säker och efektiv fettupplösande injektionsmetod. Prostrolane Inner B utför riktade fettreduktion genom aktivering av olika mekanismer, vilket starkt ökar lipolysen i ackumulerade lipidlager underhud genom fosforylering. Prostrolanpeptidkomplex reducerar smärtfritt storleken på fettceller.

Prostrolane Inner B injicerbar gel är indicerad för djupdermisimplantation för lipolys av måttlig till svår dubbelhaka, buk, skinkor, baksida på lår mm.

Säker och effektiv fettreducering med få biverkningar.

Patenterad ny teknik med peptider, reducerar fettceller redan efter 2-4 behandlingar.

Prostrolane

Prostrolane Inner B

Behandling av dubbelhaka.

Prostrolane Inner B är en säker och efektiv fettupplösande injektionsmetod. Prostrolane Inner B utför riktade fettreduktion genom aktivering av olika mekanismer, vilket starkt ökar lipolysen i ackumulerade lipidlager underhud genom fosforylering. Prostrolanpeptidkomplex reducerar smärtfritt storleken på fettceller.

Prostrolane Inner B injicerbar gel är indicerad för djupdermisimplantation för lipolys av måttlig till svår dubbelhaka, buk, skinkor, baksida på lår mm.

Säker och effektiv fettreducering med få biverkningar. Patenterad ny teknik med peptider, reducerar fettceller redan efter 2-4 behandlingar.